mm

m

mm

m

Początek głębii ostrości DN : m

Koniec głębii ostrości DF : m

Całkowita głębia DOF : m

© dimgs